Project Description

GIVE YOUR DREAMS THE WINGS
TO FLY!

Scurtă descriere:
Conform datelor furnizate în cadrul Strategiei naționale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014-2020), în prezent, unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de venitul insuficient, şi o mare parte din sărăcia bazată pe venit este persistentă, trei sferturi dintre persoanele sărace aflându-se în această situație de cel puțin trei ani. O treime din populație este afectată de deprivare materială severă, în sensul că nu-şi poate permite să achiziționeze articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent.

De asemenea, din cercetările realizate în ultimii ani în România, rezultă ca factorii principali care influențeaza riscul de sărăcie sunt: pozitia socială și cariera, nivelul de educație, starea de sănătate precară a populației și gradul de îmbolnăvire. În acest sens, ne propunem prin proiectul de față să intervenim asupra acestor factori de risc, cu precădere asupra nivelului de educație și implicit, asupra poziției sociale și carierei, în scopul diminuării manifestării acestora în cazul copiilor și tinerilor proveniți din regiuni geografice sau medii sociale defavorizate de pe raza județului Iași.

Proiectul a demarat în luna septembrie 2016 și își propune să ofere șansa la o educație de calitate copiilor și tinerilor proveniți din familii dezavantajate socio-economic. Astfel, începând cu anul 2016, 4 tineri au beneficiat de burse din partea Fundației Iosif pentru continuarea studiilor postliceale/universitare și de suport de specialitate în vederea dezvoltării lor personale, în acord cu propriile interese și cu realitatea socio-economică din România, și nu numai. Din anul 2017, numărul tinerilor care beneficiază de burse a crescut la 10.
În acelaşi timp, pe termen lung, proiectul îşi propune creşterea gradului de incluziune socială și profesională a persoanelor adulte asistate și responsabilizarea socială a acestora prin implicarea lor în regim de voluntariat în diverse acțiuni umanitare, educaționale, de ecologizare, protejare a mediului înconjurător etc.

În acest sens, în paralel cu programul de burse dedicat studenților, am dezvoltat și o componentă educațională pe care o adresăm elevilor de gimnaziu de la școli din municipiul Iași cu o populație școlară expusă riscului de sărărăcie și excluziune socială. Sub motto-ul “Give your DREAMS the WINGS to FLY!” acest proiect își propune să combată riscul de abandon școlar și să dezvolte deprinderi de viață independentă la copiii proveniți din medii defavorizate. Astfel, începând cu anul 2016 o grupă de 8 elevi ai Școlii Gimnaziale Ion Neculce din Iași au fost parte a unui atelier de dezvoltare personală pilot având la bază tehnici teatrale: jocul de rol, monologul interior etc.

Acesta a continuat și în anul 2017 și a crescut atât în ceea ce privește numărul de copii care frecventează activititățile, cât și în ceea ce privește oferta educațională (nonformală). În prezent (luna ianuarie a.c.) 15 elevi ai Școlii Gimnaziale Ion Neculce și Liceului Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iași participă săptămânal la activitățile social educative organizate la sediul Fundației Iosif sau ale partenerilor, în timp ce un alt atelier de dans vine sa completeze activitățile existente. Și tot în sensul încurajării mișcării și a unui stil de viață sănătos, în parteneriat cu Fundația Medicală Providența din Iași, copiii beneficiază de servicii medicale gratuite pe partea de oftalmologie, ORL și dermatologie.

Obiectivul proiectului:

Creşterea nivelului de educație formală și nonformală în rândul copiilor și tinerilor provenind din medii defavorizate, de pe raza municipiului și a județului Iași.
Activităţile principale:
• Activitatea de selecție a beneficiarilor;
• Asistenţă de specialitate, personalizată potrivit nevoilor fiecărui beneficiar;
• Activitatea educaţională (școlară și extra);
• Suport material acordat beneficiarilor (sub forma burselor de studiu, rechizite etc).

Rezultate:

• 10 tineri proveniţi din medii defavorizate din municipiul Iași și zonele rurale din vecinătatea acestuia, beneficiari de burse pentru continuarea studiilor postliceale/universitare în anul universitar 2017-2018;
• 1 mini-curs de dezvoltare personală de care vor beneficia cei 10 tineri pe parcursul anului universitar 2017-2018;
• 15 elevi de gimnaziu proveniți din medii defavorizate din municipiul Iași participă la activitățile social educative săptămânale;
• 16 voluntari, elevi de liceu și studenți, implicați în activitățile social educative;
• un centru destinat activităţilor social educative pentru adolescenți/tineri proveniţi din medii defavorizate și dotarea acestuia cu materiale didactice;
• comunitatea locală, în urma înfiinţării acestui centru social educativ, va beneficia de servicii de asistență și suport de specialitate pentru copiii/tinerii provenind din medii defavorizate.
Valori promovate: egalitatea de șanse, excelența în educație, universalitatea educației, respectul pentru viață și demnitatea umană, integritate, responsabilitate socială.

IMPLICĂ-TE! FII PARTE A SCHIMBĂRII!

Îți oferim diverse oportunități de implicare:
Redirecționează 2% către programele Fundației Iosif. Implică-te în campania “Un gest mic face un copil mare!” Fii voluntarul nostru în proiectele desfășurate. Sprijină proiectele noastre prin diverse donații sau idei care să vină în ajutorul copiilor aflați în dificultate.
Completează formularul de contact și vom lua legătura cu tine.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.